Організаційно-правові аспекти виробництва та продажу медичних виробів

Дослідження проблеми якості медичних виробів буде неповним без розуміння основних складових процесу організації їх виробництва. Тому в цій статті дано загальний опис процесу виготовлення медичних виробів.

Основою будь-якого бізнес-проекту є бізнес-план, в якому повинні бути приведені і закріплені основні характеристики майбутнього виробництва. Так, потрібно узагальнити інформацію про організаційно-правову форму підприємства, основний напрямок капіталовкладень, процес управління підприємством, охарактеризувати галузь виробництва, товар, ринок його збуту, основну стратегію маркетингу, виробничий план, фінансовий план, намітити загальний графік становлення бізнесу, оцінити ризики і можливі ускладнення.

Після прийняття позитивного рішення про початок реалізації проекту і залучення необхідних капіталовкладень першим етапом створення підприємства (юридичної особи) повинна стати реєстрація підприємства в обраній організаційно-правовій формі відповідно до чинного законодавства.

Після завершення процедури реєстрації або одночасно з нею треба вживати заходів зі створення матеріально-технічної бази виробництва. Тобто основним наповненням процесу створення власного виробництва є організаційна складова. На цьому етапі слід здійснити пошук і юридичне закріплення приміщення для розміщення обладнання, налагодити контакти з постачальниками сировини та обладнання для виробництва готової продукції, можливо, укласти попередні договори. Також слід починати необхідні переговори, спрямовані на формування кадрового складу менеджерів верхньої ланки, які здійснюють наймання основного персоналу відповідної професії і кваліфікації.

Створення матеріально-технічної бази виробництва пов’язане з необхідністю отримання дозволів від органів протипожежного та санітарно-епідеміологічного нагляду. Крім того, в залежності від виду робіт і обладнання, потрібно отримати також дозвіл на початок діяльності від Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Сьогодні необхідно реалізувати рішення, за допомогою яких випадки недотримання вимог законодавства з виробництва медичних виробів будуть зведені до мінімуму, а підприємства стануть дійсно мотивованими структурами з повним виробничим циклом.

Медичне обладнання «HEACO» є новим словом на ринку медицини. Компанія надає високоякісне європейське обладнання, з яким можна ознайомитись на сайті компанії heaco.